Databáze exilových a samizdatových filmových článků

Fulltextové vyhledávání:
Rozšířené vyhledávání
Výstup projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (GAUK). 3353/2011 řešenéhoho na Filozofické fakultě UK
Projekt vznikl na základě finananční podpory ze strany Akademie múzických umění v rámci soutěže na podporu projektu
specifického vysokoškolského výzkumu.

Autoři: PhDr. Jakub Felcman, Bc. Jakub Jiřiště, Mgr. Anna Kopeccká, Mgr. Jiří Forejt
Školitel UK: Doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
Školitel FAMU: PhDr. Michal Bregant
Technická podpora: Mgr. Vojtěch Jiřiště

Kontakt: desfcz@gmail.com

Za ochotu a spolupráci děkujeme knihovně Libri prohibiti.