Databáze exilových a samizdatových filmových článků

Fulltextové vyhledávání:
Rozšířené vyhledávání

Filtrování výsledků:
Jméno autora:   Periodikum:
Hledání v názvu:   Rok vydání:
Klíčová slova:   Žánr:
Země:   Typ:Výstup projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (GAUK) č. 3353/2011 řešeného na Filozofické fakultě UK
Projekt vznikl na základě finanční podpory ze strany Akademie múzických umění v rámci soutěže na podporu projektů
specifického vysokoškolského výzkumu.

Autoři: PhDr. Jakub Felcman, Bc. Jakub Jiřiště, Mgr. Anna Kopecká, Mgr. Jiří Forejt
Školitel UK: Doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
Školitel FAMU: PhDr. Michal Bregant
Technická podpora: Mgr. Vojtěch Jiřiště

Kontakt: desfcz@gmail.com

Za ochotu a spolupráci děkujeme knihovně Libri prohibiti.